KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU

dot

Nasıl Başvuracaksınız?

- İNTERNETTEN KONUT KREDİSİ
- ŞUBEDEN KONUT KREDİSİ
- SMS İLE KONUT KREDİSİ

Gerekli Belgeler

Ücretli Çalışanlar İçin

Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noter tasdikli suret
İkametgah belgesi veya hatlı sabit cep telefonu, sabit telefon, doğalgaz, su, elektrik faturası (Son 3 ay içinde düzenlenmiş)
Gelir belgesi
Alınacak konutun tapu aslı üzerinden fotokopisi
Son aya ait maaş bordrosu veya şirket yazısı (şirket yazısı alınıyorsa şirketin yetkili imza sirküleri)

Şahıs Firması Sahipleri/Serbest Meslek Sahipleri İçin

Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noter tasdikli suret
İkametgah belgesi veya hatlı sabit cep telefonu, sabit telefon, doğalgaz, su, elektrik faturası (Son 3 ay içinde düzenlenmiş)
Gelir belgesi
Alınacak konutun tapu aslı üzerinden fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi/Oda kayıt belgesi
Vergi Levhası
Son üç yıl onaylı bilanço
Gelir tablosu/Hesap özeti
Cari yıl mizanı/Cari yıl hesap özeti

Tüzel Kişi Firma Ortakları İçin

Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noter tasdikli suret
İkametgah belgesi veya hatlı sabit cep telefonu, sabit telefon, doğalgaz, su, elektrik faturası (Son 3 ay içinde düzenlenmiş)
Gelir belgesi
Alınacak konutun tapu aslı üzerinden fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi/Oda kayıt belgesi
İmza sirküleri
Bilanço/gelir tablosu (Son 3 yıl onaylı)
Cari yıl imzası
Faaliyet belgesi

Diğer Belgeler

Varsa tapu fotokopileri, kira kontratları, araç ruhsatları, mevduat ve diğer gelir belgeleri

* Belgeleri getirmeden yapacağınız beyana dayalı konut kredisi başvurunuz değerlendirilir, uygun görülmesi durumunda ön onay alınır. Sonrasında en kısa sürede belgelerinizi tamamlayarak şubelerimize başvurmanız gerekmektedir.